Imao sam saobraćajni udes sa smrtnim ishodom. Išao sam na priznanje krivice i dobio kaznu od 11 meseci nošenja elektronske nanogice. xx.xx.xxxx. godine stavljena mi je nanogica i nosim je 5 meseci. Interesuje me da li zakon predviđa mogućnost ranijeg skidanja nanogice, koliko se mora kazne izdržati da bi se pisala molba za raniji otpust i kome se upućuje molba za raniji otpust. Napominjem da do sada nisam osuđivan. Hvala.

Poštovani,
Članom 33. Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera („Službeni glasnik RS“, br. 55/2014) propisano je da direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija može prevremeno otpustiti osuđenog sa izdržavanja kazne najviše tri meseca do isteka kazne, ako je izdržao devet desetina kazne, zbog dobrog vladanja osuđenog i postignutih rezultata u programu postupanja, na predlog rukovodioca Povereničke službe.
U Vašem slučaju, potrebno je da istekne nešto manje od deset meseci (9 meseci i 27 dana) da biste bili prevremeno otpušteni sa izvršenja kazne. Predog za Vaše prevremeno otpuštanje može podneti rukovodilac Povereničke službe direktoru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija ako bude smatrao da ste se dobro vladali i postigli rezultate u programu postupanja.

S poštovanjem,
Vaš Mladi Pro Bono