Poštovani, Zaista ne znam kako da počnem, a da ne dužim previše. Moj suprug i ja živimo u jednom stanu kao podstanari već godinu i po dana. Imamo kćerku od 10 godina i sina od 11 meseci. Pre par sati nam je gazdarica poslala poruku da se do četvrtka iselimo i da u utorak dolazi sa kupcem i da prodaje stan. Da li je to moguće? Koja su naša prava? Šta da uradimo? Pomozite najbrže!

Poštovana,
Članovima 595-599. Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, “Službeni list SRJ”, br. 31/93 i “Službeni list SCG”, br. 1/2003) propisano je da ugovor o zakupu zaključen za određeno vreme prestaje samim protekom vremena za koje je zaključen. Kad po proteku vremena za koje je ugovor o zakupu bio zaključen, zakupac produži da upotrebljava stvar, a zakupodavac se tome ne protivi, smatra se da je zaključen nov ugovor o zakupu neodređenog trajanja, pod istim uslovima kao i prethodni. Ugovor o zakupu čije trajanje nije određeno niti se može odrediti iz okolnosti ili mesnih običaja prestaje otkazom koji svaka strana može dati drugoj, poštujući određeni otkazni rok. Ako dužina otkaznog roka nije određena ugovorom ili zakonom ili mesnim običajima, ona iznosi osam dana, s tim da otkaz ne može biti dat u nevreme.
Dakle, Vi imate pravo da ostanete u stanu koji zakupljujete najmanje osam dana od dana kada Vam je zakupodavac otkazao zakup, a postoji mogućnost i da pred sudom – ako Vas zakupodavac bude tužio, budući da imate sina od 11 meseci, osporite otkaz ugovora o zakupu od strane zakupodavca jer je dat u nevreme. Stav sudske praksa u pogledu toga šta se smatra davanjem otkaza u nevreme nam nije poznat.

S poštovanjem,
Vaš Mladi Pro Bono