Poštovani, posle smrti moga svekra u ostavinskom postupku učestvuju moj suprug, svekrva i dever. Imovina se deli na tri dela. Suprug se svog dela odriče u korist majke koja živi sa deverom i jetrvom koji nemaju dece a svekrva se prihvatila nasledstva koje joj zakonom pripada i ustupljenog naslednog dela. Dever se takođe svog dela prihvatio. Svekrva je svoj deo dala deveru. Zanima me kako moj suprug može da povrati sada svoj deo ili posle njene svekrvine smrti, jer u braku imamo i dvoje dece. Hvala na odgovoru.

Poštovana,

Članom 216. Zakona o nasleđivanju (“Službeni glasnik RS”, br. 46/1995 i 101/2003) propisano je da se odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela, ada se po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju pravila o poklonu. O mogućnosti opoziva poklona, pogledajte odgovor na našoj internet stranici:
, kao i link:
https://bilten.osns.rs/

S poštovanjem,
Vaš Mladi Pro Bono