Poštovani intersuje me kako na najbolji način rešiti problem koji nas muči? U vezi kuće u kojoj živimo ja i moj venčani suprug i njegova majka a hteli bismo da sutra dan nemamo problem sa njegovim sestrama koje bi verovatno tražile deo a nisu ništa uložile u kuću i izgradnju sem mene i mog muža naravno i majke ( moje svekrve). Svekrva bi nas da obezbedi da sutra dan posle njene smrti nemamo problem sa njima. Na koji nacin je najbolje i neoborivo?

Poštovana,
Ono što možete da uradite kao adekvatno rešenje za Vaš problem jeste da Vaš suprug zaključi sa majkom ugovor o doživotnom izdržavanju.
Zakon o nasleđivanju Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) u članu 194. kaže:
“Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.”
U Vašem slučaju Vaša svekrva bi bila primalac izdržavanja, a Vaš suprug davalac.
Više o ovom ugovoru možete pročitati ovde:

Ukratko – Ugovor o doživotnom izdržavanju

Mladi Pro Bono