Postovani, Imam preduzetnicku radnju,(na pausalu) koja je vec godinu dana u stanju mirovanja i dug XXXXXXXX dinara. Posto sam odbijen za program “reprogramiranja” poreskog duga, jer nemam nikakvu pokretnu ili nepokretnu imovinu u vlasnistvu. Pokrenuta je prinudna naplata, takodje pre godinu dana. Nista se nije dogadjalo, osim sto mi je blokiran racun. Zeleo bih da saznam sta ce se dalje dogadjati i ima li ovde elemenata krivicnog dela ? Zahvaljujem, XXXXXXXX

Poštovani,
Kao prvo, u Vašem slučaju nema elemenata krivičnog dela tako da možete da odahnete. Kako je čl. 185 Zakona o izvršenju I obezbeđenju(“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 99/2011 – dr. zakon, 109/2013 – odluka US i 55/2014) propisao stavljena Vam je zabrana otvaranja novih računa kako kod banaka kod kojih već imate otvoren račun, tako I kod onih kod kojih nemate dok traje blokada. Dalje, čl. 95 Zakona o poreskom postupku I poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013 i 68/2014) kaže da ako na računu poreskog obveznika privremeno nema dovoljno sredstava, organizacija nadležna za prinudnu naplatu, odnosno banka izvršava rešenje sukcesivno, prema raspoloživim sredstvima na računu, dok se rešenje u celini ne izvrši. Isto tako u skladu sa čl.185 ZIO-a ako na računima koji su blokirani nema sredstava za izmirenje duga, a promeni se sredstvo izvršenja računi će ostati blokirani do konačnog namirenja izvršnog poverioca. Na kraju, da bi zastarelo pravo poreske upravo na utvrđivanje, naplatu poreza I sporednih poreskih davanja treba da protekne pet godina od kad je zastarelost krenula da teče(čl. 114 ZPPA) ili da bi došlo do obustave postupka za prinudnu naplatu treba da platite iznos duga, troškove postupka I iznos uvećanja poreskog duga(čl. 80 ZPPA) .
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono