Poštovani! Danas je mog sina ujeo pas lutalica, povreda nije velika ali je dete istraumirano pritom i povređeno. Zanima me da li ja mogu opstinu da tuzim, i da li mi je potreban advokat?

Poštovani,

 

Pitanje naknade štete usled ujeda pasa lutalica regulisano je podzakonskim aktima koji se donose na nivou  grada odnosno opštine.

 

Načeno, postupak je sledeći:

  • Potrebno je prijaviti događaj u propisanom roku nadležnom organu. Rok je najčešće 3 dana, a nadležni organ JKP “Gradska čistoća” – služba Zoohigijene.
  • Služba Zoohigijene je dužna da izda oštećenom odgovarajuću potrvrdu o prijavljenom događaju kao i da pronađe i zbrine psa.
  • Oštećeno lice podnosi neophodnu dokumentaciju i zahtev za naknadu štete Gradskom javnom pravobranilaštvu, a Pravobranilaštvo zahtev dostavlja nadležnoj Komisiji. Zahtev može da bude prihvaćen, odbijen ili može doći do zaključenja vansudskog poravnanja.
  • Ako oštećeni nije zadovoljan odlukom može da se obrati sudu, odnosno može da pokrene parnični postupak za naknadu štete.

 

Postupak pred sudom ne možete pokrenuti direktno, potrebno je da ispoštujete navedeni redosled.  Najbolje bi bilo da se prvo obratite Službi Zoohigijene ili Gradskom javnom pravobranilaštvu, a oni će Vas uputiti šta je potrebno da uradite i kome da se obratite kako biste ostvarili naknadu štete. Advokata možete angažovati ukoliko to želite.

Mladi Pro Bono