Imam 27 godina i imam sina od 9 godina iz vanbračne zajednice koja je trajala 4 godine, sa ženom koja ima 25 godina. Sud je njoj dodelio starateljstvo nad detetom. Živim u zajednici sa roditeljima, bakom i sestrom. Baka ima penziju od 12000 dinara, mama je zaposlena i ima platu u visini od 21000 dinara obavljajući privremeno potrebni posao. Otac, sestra i ja smo nezaposleni. Nemam nikakvu imovinu. Majka mog deteta me je tužila za povećanje alimintacije koja je bila u visini od 5000 dinara, da joj sada plaćam 10000 dinara. Već me krivično goni za neplaćanje alimentacije i zbog toga sam na uslovnoj slobodi. Nemam sredstava da isplaćujem ni minimalnu alimentaciju od 5000 dinara, a još manje povećanje alimentacije od 10000 dinara. Molim vas, recite mi na koji član zakona da se pozovem u odbranu za obaranje tužbe za povećanje alimentacije?

Poštovani,
Porodičnim zakonom Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br.18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) izdržavanje je propisano kao pravo i dužnost članova porodice.
Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja,obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.
Visina izdražavanja može biti određenau fiksnom iznosu (kada je dužnik izdržavanja nezaposleno lice) ili u određenom procentu od ukupnih mesečnih neto primanja (kada je obveznik u radnom odnosu). Minimalna suma izdržavanja predstavlja sumu koju kao nakanadu za hranjenike odnosno lica na prodičnom smeštaju periodično utvrđuje ministarstvo za porodičnu zaštitu. Članom 162. Porodičnog zakona Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005i 72/2011 – dr. zakon) propisano je da u slučaju kada je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja. Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od drugih krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji ako roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje.
Nedavanje izdržavanje je krivično delo. Pošto ste pravno i poslovno sposobno lice ne postoji način da izbegnete izdržavanje sopstvenog deteta.

Mladi Pro Bono