Vanbračno sam dete od XXXX godine.Moja majka je zivela sa ocem jedno kraće vreme u Beogradu, a onda me je dovela kod kuce u XXXXXXXX, kada se moj otac kasnije dve godine oženio i sada ima dvoje dece. Neko vreme posle XXXX. godine, on je meni plaćao alimentaciju koja je u to vreme bila i veoma mala, ali je uglavnom to koliko toliko isplaćivao redovno. Sada me interesuje, da li ja imam prava na nasledstvo bilo kakve imovine, i da li mogu da putem redovnog suda potražujem bilo šta, bez obzira što je on još živ, jer postoji mogućnost da on svu svoju imovinu koju poseduje, a koja nije tako mala prenese na svoju suprugu i decu, tako da ja sutradan posle njegove smrti ne mogu ništa da dobijem, o čemu je i on najverovatnije upoznat. Unapred zahvalan, i smatram da ce i ovo moje pitanje nekome pomoci…

Poštovani,

Bez obzira što ste vanbračno dete, nakon smrti Vašeg oca ćete biti pozvani na ostavinsku raspravu koja će se voditi pred nadležnim sudom I tada ćete kao ostaviočev potomak imati pravo na nužni nasledni deo-čl. 39 Zakona o nasleđivanju(“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS), čak I u slučaju da je Vaš otac sastavio testament kojim Vam ništa nije ostavio ili učinio poklone I na taj način razdelio imovinu(čl. 53 I 56 ZON-a). U slučaju da je nužni deo povređen zaveštanjem u roku od 3 godine od proglašenja možete istaći Vaš zahtev, a ako Vaš deo bude povređen poklonima rok je tri godine od smrti ostavioca(čl. 58 I 59 ZON-a). Što se tiče samog raspolaganja Vašeg oca njegovom imovinom dok je on živ, na žalost na to ne možete da utičete.
Mladi Pro Bono