Poštovani, Ukoliko moj suprug i otac našeg deteta promeni prezime, da li se i meni i našem detetu automatski menja prezime u njegovo novo prezime ili je potrebno preduzeti određene radnje da bi i kod nas došlo do promene prezimena u muževljevo novo prezime?

Poštovana,

Ukoliko Vaš suprug reši da promeni prezime, ne dolazi do promene Vašeg i prezimena Vašeg deteta.

Više o promeni ličnog imena možete pogledati na našem internet sajtu na sledećem linku: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/porodicno-pravo/promena-licnog-imena/.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono