Poštovani, Molim Vas kažite mi koliko traje postupak pred Strazburom?

Poštovani/a,

S obzirom na povećani broj zemalja koje su ratifikovale Konvenciju i na broj preko 100.000 predstavki u radu objektivno stranka može čekati i do godinu dana pre nego što Sud počne prvu fazu razmatranja predstavke. (Predstavke su hitne ako se odnose na fizičku ugroženost i prekoredno se rešavaju)

Više o Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu možete pogledati na našem internet sajtu na sledećem linku: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/prilozi-saradnika/evropski-sud-za-ljudska-prava-u-strazburu/.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono