Poštovani, Baba i deda su sklopili ugovor o doživotnom izdržavanju sa stricem. Deda je bolovao od Parkensonove bolesti koja je bila u trenutku sklapanja ugovora u poodmakloj fazi. Baba je bolovala od Paranoidne šizofrenije. Nekoliko puta je pokušala da se ubije, što je i uradila ove godine, pričala je da ne može da vodi brigu o dedi i kako joj stric vrlo malo pomaže. Posle tri meseca je i deda umro. Stric se pojavio sa tim ugovorom u kome se navodi da i deo kuće u kome žive moji roditelji pripada njemu. Da li moj otac može da obori ovaj ugovor ako dostavi na ostavinskoj raspravi njihovu istoriju bolesti? Da li je ugovor validan ako se primalac izdržavanja ubije?

Poštovani/a,

U skladu sa članom 203. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije:

„Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.

Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve.
Rok od jedne godine ne može početi da teče pre smrti primaočeve.”

Više o institutu doživotnog izdržavanja možete videti na našem sajtu na sledećem linku: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/ukratko-ugovor-o-dozivotnom-izdrzavanju/.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono