Sa vanbrančnom suprugom ne živim od 2007 godine. Imamo zajedničku ćerku koja je pobegla od majke početkom 2008. godine, i prešla da živi sa ocem. 2009. godine, u sudskom postupku ćerka je poverena na samostalno vršenje roditeljskog prava majci, iako nakon te presude i izvršne presude, dete je negiralo da pređe kod majke i da nastavi sa njom da živi, i do danas dete živi sa ocem i već je napunila petnaest godina. Zamolio bih vas, ako biste mogli da mi objasnite na koji način bih mogao da izdejstvujem da se dete poveri meni (ocu), i da li je moguće da se presuda izmeni od dana kada je dete povereno majci, jer majka ima pravo na alimentaciju koju do sada njoj nisam plaćao pošto smatram da je to nepravedno jer dete živi sa mnom.

 Poštovani,

 

Vi ne možete menjati ovu sudsku odluku u smislu da poništite njene posledice koje je proizvela do današnjeg dana. Ono što možete jeste da uputite zahtev za izmenu sudske presude o vršenju roditeljskog prava, da se Vama dete poveri na vršenje roditeljskog prava, obzirom da je dete navršilo 15 godina i ima pravo da se u postupku izjasni kod kog roditelja želi da živi, što je sud dužan da uzme u obzir. Dakle, mišljenje deteta starijeg od 15 godina sud treba da uzme u obzir, ali nije dužan da po njemu i postupi, mada , verujemo da će u Vašem slučaju to biti od velikog značaja.

Što se tiče dospelih obroka izdržavanja (alimentacije), prema članu 195, Krivičnog zakonika republike Srbije  (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) nedavanje izdržavanja je krivično delo, s tim što član 2. kaže da učinilac neće odgovarati u slučaju da izdržavanje nije davao iz opravdanog razloga.
Verujem da bi sud, ukoliko bi došlo do pozivanja na krivičnu odgovornost, na osnovu navedenog drugog člana bio blagonaklon prema vama, jer je krajnji poverilac izdržavanja dete.

S poštovanjem,

 

 eKlinika  ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu