Razvodim sa sa sadašnjom suprugom sa kojom imam dete, a u starateljstvu imam i dete iz prvog braka. Da li ona može da traži od mene 30% od mojih primanja?

Poštovani,

 

Roditelj je dužan da izdržava svoje dete. Ovo se svakako odnosi na maloletno dete, a pod određenim uslovima i na punoletno (pogledati članove 154. i 155. Porodičnog zakona, “Službeni glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011). Izdržavanje se određuje prema potrebama deteta i mogućnostima dužnika izdržavanja, u ovom slučaju roditelja, tj. Vas. Potrebe poverioca izdržavanja (deteta) zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Sud će, dakle, prilikom odeđivanja sume izdržavanja uzeti u obzir i činjenicu da izdržavate još jedno dete.

Poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja. Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Naš zakon još dodaje, da u slučaju da je poverilac izdržavanja dete, kao kod Vas, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Zakon određuje i minimalnu sumu izdržavanja. To je ona suma koju je ministarstvo odredilo kao naknadu za hranjenike  (čl. 160 stav 4. Porodičnog zakona).

Roditelj koji ne izvršava obavezu izdržavanja utvrđenu izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom, biće krivično gonjen za krivično delo nedavanja izdržavanja (čl. 195. Krivičnog zakonika, “Službeni glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 ).

 

S poštovanjem,

 eKlinika  ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu