Od rođenja bebe koja sada ima već X godina nisam primila alimentaciju koja je doneta zakonom, da će njen otac plaćati X din. Imam to napismeno. On je nezaposlen. Kako to naplatiti i šta raditi dalje?

Poštovana,

U Vašem slucaju postoje dve situacije –

Ukoliko imate presudu ili sporazum o sudskom poravnanju kojom je dosuđen iznos izdržavanja možete zahtevati da se ta presuda prinudno izvrši tako što ćete podneti predlog za izvršenje po članu 35. Zakona o obezbeđenju i izvršenju(“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 99/2011 – dr. zakon i 109/2013 – odluka US) Osnovnom sudu prema teritoriji koji je nadležan za opštinu na kojoj imate prebivalište. Predlog podnosite kao poverilac, zakonski zastupnik maloletnog deteta, protiv dužnika, oca deteta. Tražite da Vam se prinudno naplate zaostale rate sa kamatom i da Vam ubuduće plaća na ruke iznos. Možete tražiti i da se prinudna naplata izvrši na njegovoj imovini.

Takođe možete podneti i krivičnu prijavu na osnovu člana 195. stav 1. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013)  za krivično delo nedavanja izdržavanja državnom tužiocu. Ukoliko nemate sredstava zatražite i da bidete oslobođeni plaćanja troškova postupka.

Ako nemate nikakvu odluku morate prethodno tužbom, po članu 278. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) tražiti da se otac presudom obaveže na davanje izdržavanja. U tom slučaju nemate pravo regresa na ranije obaveze koje su samo zakonske.

 

S poštovanjem,

 eKlinika  ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu