Poštovani, zanima me koja su moja prava kao staratelja. Staratelj sam svom ocu . Moj otac ima dve sestre . Da li one mogu da mi oduzmu starateljstvo pošto žele da se domognu imovine mog oca? Unapred hvala.

Poštovana,

 

shodno članovima  143. i 144, Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon), Vaša prava jesu pravo na naknadu troškova koje imate u vezi sa obavljanjem poslova starateljstva, i pravo na nagradu. U tom smislu, Vi biste imali pravo, iz imovine Vašeg oca, da naknadite sve troškove koje ste imali u vezi sa staranjem o njemu, kao i pravo na nagradu, koja nije proizvoljna , već je određuje ministar nadležan za porodičnu zaštitu.

Dalje, formalno Vam starateljstvo može oduzeti samo organ starateljstva, ali samo ako utvrdi da Vi svoj položaj staratelja zloupotrebljavate ili grubo zanemarujete svoje dužnosti, što kaže član 133. Porodičnog zakona.

Što se tiče imovine Vašeg oca, niti Vi niti sestre Vašeg oca ne možete putem starateljstva doći u vlasništvo iste. Vi se o njegovoj imovini starate sa određenom pažnjom i sva prava koja Vi imate nad tom imovinom su samo izvedena iz izvornih prava Vašeg oca.

U trenutku kada se postavi pitanje nasledstva, ukoliko ste Vi jedini potomak Vašeg oca, dakle, ukoliko on nema više dece niti bračnog druga, imovina bi trebalo, po zakonskim pravilima, da pripadne Vama.

 

 

 

 

S poštovanjem,

 eKlinika  ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu