Pre dva dana, na ulazu na Exit festival, u toku pretresa policija mi je pronašla marihuanu u paklici od cigareta. Nisam imao ličnu kartu kod sebe, pa su me zbog toga priveli u stanicu. Pre toga sam dao izjavu (lične podatke, od koga sam kupio marihuanu, gde mi je pronađena itd.) i potpisao taj papir. Da sam imao ličnu kartu kod sebe, samo bih dao izjavu i potpisao je i pustili bi me na festival. Izmerili su mi 1.8 grama, ne uzevši u obzir da je bila pomešana sa duvanom i da je već bila umotana u rizle sa flopovima. U stanici sam potpisao jos jedan papir, ali usled uznemirenosti ne znam o kom papiru se radi. Slikali su me i uzeli otiske svih 5 prstiju, i nakon sat vremena pustili su me kući. Ranije nisam bio ni privođen ni osuđivan. Imam 21 godinu. Zanima me kakva me procedura i kazna očekuju, da li će mi otvoriti dosije, i da li će mi to predstavljati bilo kakve probleme u budućnosti (odlazak u inostranstvo, zapošljavanje u inostranstvu itd.)?

Poštovani,

Na teret Vam se stavlja krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga član 246a Krivičnog zakonika Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013). Učinilac ovog krivičnog dela jeste lice koje neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge. Dakle, inkriminiše se držanje opojne droge isključivo za ličnu upotrebu, a pod državinom podrazumeva se faktična, neposredna vlast na stvari.Manja količina nije precizno određena, nego je to prepušteno sudskoj praksi, da s obzirom na način izvršenja krivičnog dela, zavisnost od upotrebe opojnih droga, kao i okolnosti pod kojima je delo učinjeno, a učinilac zatečen, opredele i manju količinu. Propisana kazna za ovaj oblik je novčana kazna ili zatvor do tri godine, a optuženi se može osloboditi od kazne.

Ovo krivicno delo je danas u porastu jer jedan deo populacije koristi opojna sredstva, te iz tih razloga Zakon predviđa da se osumnjičeni za ovo krivično delo mogu (prvi put) osloboditi krivične odgovornosti primenom instituta oportuniteta o kome se detaljnije možete informisati na našem sajtu https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/krivicno-pravo/oportunitet-236-zkp-2/ . Suština oportuniteta je da se izvršenjem naloženih obaveza od strane Tužilastva krivična prijava podneta protiv Vas odbacuje, nakon čega će Vaš izveštaj iz kaznene evidencije će dalje biti „čist“. Ova mera se ne može koristiti u više navrata, odnosno, ukoliko ponovite krivično delo Tužilaštvo će podneti optužni akt.

Postoji mogućnost da iz nekog razloga Tužilastvo ne inicira pravo oportuniteta (loše upisana adresa na krivičnoj prijavi, izbeganje „plave koverte“ i slično) te Vam zbog taga predlažem da odete u nadležno Tužilastvo, da se interesujete za Vaš predmet, vidite u kojoj se fazi nalazi i pismeno zamolite (pozivajući se na broj Vašeg predmeta) da se prema Vama primeni taj institut. U suprotnom postoji mogućnost da dođe i do optuženja, nakon sprovođenja istraznih radnji ili odmah, bez sprovođenja istih, a s obzirom na sve dokaze koji su prikupljeni protiv Vas. 

Mladi Pro Bono