Poštovani, Radi se o sledećem: Koleginica je prodavala neku robu na neviđeno, ko kod da je nešto naručio morao je da plati avans za to u vrednosti od 50%, sve ukupno radi se o povećoj sumi oko million dinara. Kad smo videli da robe nema i da nas vuče za nos od danas do sutra mesec dana, uvideli smo da je to čista prevara. U ovom slučaju ima više oštećenih lica koja su davali novac za naručene stvari. Molim vas, kazite mi, mi bi da pišemo KP za prevaru na koji zakon, član da se pozovemo u ovakvim stvarima? Pozdrav i hvala!!

Poštovani/a,

Krivično delo prevare je definsano Krivičnim zakonikom Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) u članu 208. stav 1. – „Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.“

Više o tome kako bi trebalo da izgleda Krivična prijava možete videti na našem sajtu na sledećem linku: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/krivicno-pravo/primer-krivicne-prijave/.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja budite slobodni da nas kontaktirate.

Vaš, Mladi Pro bono