Poštovani, Moja majka želi da ostavi mom sinu kuću na poklon. Da li je to pravno moguće, budući da on ima 7 godina?

Poštovani/a,

Vaša majka može da ostavi Vašem sinu kuću na poklon, uzimajući u obzir član 64. stav 1. Porodičnog zakona Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon):
„Dete koje nije navršilo 14. godinu života (mlađi maloletnik) može preduzimati pravne poslove kojima pribavlja isključivo prava, pravne poslove kojima ne stiče ni prava ni obaveze i pravne poslove malog značaja.“

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja budite slobodni da nas kontaktirate.

Vaš, Mladi Pro bono