Poštovani, bila bih Vam jako zahvalna da mi pomognete. Ja sam u vanbracnoj zajednici od 19XX. godine. Imamo ćerku 19XX. godište. Moj suprug i ja smo rešili da se razidjemo. Trenutno živimo kod mojih roditelja. Ja sam nezaposlena, nikada nisam radila. Možete li mi reći koja su moja prava? Kome mogu da se obratim za pomoć, da li imam prava na socijalnu pomoć, zdravstvenu zaštitu? Mnogo hvala, unapred!

Poštovana,

Porodični zakon (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) ne predviđa poseban formalan postupak rastavljanja vanbračne zajednice. Samim tim, niko Vas ne sprečava da bez ikakvih formalnosti prekinete da živite u zajednici sa trenutnim vanbračnim partnerom.

S obzirom na činjenicu da imate maloletno dete iz te vanbračne zajednice pred Vama stoje dve mogućnosti. Možete da raskinete vanbračnu zajednicu zaključivanjem sporazuma ili pak podnošenjem tužbe za vršenje roditeljskog prava ( i tužbe o podeli zajedničke imovine ukoliko je posedujete). Ukoliko se odlučite za sporazumni raskid vanbračne zajednice, moraćete u sudu da zaključite dva sporazuma- prvi o vršenju roditeljskog prava, a drugi o deobi zajedničke imovine.

Porodični zakon u članu 152. kaže da vanbračni partner koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog vanbračnog partnera srazmerno njegovim mogućnostima. Izdržavanje se određuje prema potrebama izdržavanog partnera i mogućnostima davaoca izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe primaoca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.

Prema članu 81. Zakona o socijalnoj zaštiti(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2011) pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog ovim zakonom. Pod porodicom se smatra i vanbračna zajednica.

Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju(“Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 109/2005 – ispr., 57/2011, 110/2012 – odluka US i 119/2012), supružnik ili vanbračni partner osiguranika ima prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja dok je sa osiguranikom u braku ili u vanbračnoj zajednici u smislu propisa o porodici. Samim prestankom vanbračne zajednice gubi se i pravo po ovom osnovu na zdravstveno osiguranje. Vi svakako imate pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ukoliko nemate drugi osnov osiguranja onda kao nezaposleno lice, jer se nezaposlena lica se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu