Želeo bih da saznam u vezi alimentacije. Razveo sam se sporazumno, podelili smo imovinu, dogovorili se oko viđanja deteta. Ja sam kupio stan za bivšu suprugu i sina koji otplaćujem 15 godina. Visinu alimentacije smo dogovorili još tada u iznosu od X dinara mesečno. Da li sada ona može da ospori pravosnažnu presudu koja je doneta u vezi visine alimentacije koju je i sama tada odredila i potpisala na sudu?

Poštovani,

Pitanje koje Vas zanima reguliše član 164. Porodičnog Zakona („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/2005 i 72/2011) u kome piše:
                

” Visina izdržavanja može se smanjiti ili povećati ako se promene

okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.”

Prema tome, Vaša bivša supruga bi mogla osporiti visinu naknade donetu u pravnosnažnoj presudi u slučaju da je došlo do promene nekih okolnosti, na primer: pogoršanje materijalne situacije, teška bolest, gubitak radnog mesta i tome slično.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)