Zdravo, da li su izbjeglice oslobođene od plaćanja legalizacije objekta? Ako ne, da li imaju neke olakšavajuće okolnost? Unaprijed Hvala!

Pоštovani,

Prema Zakonu o legalizaciji objekata (“Službeni glasnik RS” br. 95/2013) i članu 29. u kome piše sledeće:

“Jedinica lokalne samouprave može da propiše umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za vlasnika bespravno izgrađenog porodičnog stambenog objekta ili stana u stambenoj zgradi, koji je izgradnjom ili kupovinom trajno rešavao svoje stambeno pitanje i ako on ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugu nepokretnost za stanovanje, ako je vlasnik porodičnog stambenog objekta invalid, samohrani roditelj ili korisnik socijalne pomoći.”

Prema tome, Vaš osnov za umanjenje naknade koja se plaća nije predviđen ovim zakonom. Međutim, ukoliko ispunjavate neki od gore navedenih uslova, onda stičete pravo na umanjenje naknade za uređivanje građevisnkog zemljišta. O tome se naknadno informišite u svojoj lokalnoj samoupravi.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)