U braku sam, ali sa mužem nemam kontakta od rođenja naše ćerkice pre deset mjeseci. On živi sa nama, samo formalno, to jest ponekad samo prenoći i vidi decu. Ja sam vremenom započela vezu sa drugim čovekom i ostala trudna. On želi da prizna dijete. Moj suprug je upoznat sa time i ne želi da ova beba nosi njegovo prezime. Sad me zanima kako otac može priznati diete bez sudskih postupaka i troškova pošto nismo u finansiskoj situaciji da snosimo iste. Unapred hvala na odgovoru.

 

Poštovana,

Član 45. Porodičnog zakona Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/2005 i 72/2011  –  dr. Zakon) kaže da :

  1. Ocem deteta koje je rodjeno u braku smatra se muž majke.
  2. Ocem deteta koje je rodjeno u roku od 300 dana od dana prestanka braka, smatra se muž  majke iz tog braka ukoliko je brak prestao smrću muža i ukoliko majka nije sklopila novi brak u tom roku.
  3. Ocem deteta koje je rodjeno u novom braku, smatra se muž majke deteta iz tog braka
  4. Ocem deteta koje je rodjeno van braka, smatra se muškarac čije je očinstvo utvrdjeno priznanjem, odnosno čije je očinstvo utvrdjeno pravosnažnom sudskom presudom.

Zakonom o parnicnom postupku i Porodičnim zakonom propisan je postupak osporavanja očinstva kao i rokovi u kojima se tužba za osporavanje ocinstva može podneti.

Članom 54. Porodičnog zakona („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/2005 i 72/2011 – dr.zakon) utvrdjeno je da pravo na osporavanje očinstva imaju : dete, majka, muž majke i muškarac koji tvrdi da je otac deteta ukoliko istom tužbom traži i utvrdjivanje svog očinstva.

Muškarac koji tvrdi da je otac deteta može podneti tužbu protiv muškarca koji se po ovom zakonu smatra ocem u roku od godinu dana od saznanja da je dete njegovo , i najkasnije u roku od deset godina od rodjenja deteta.

Neophodno je da muškarac koji tvrdi da je otac deteta podnese tužbu sudu koji je mesno nadležan za mesto u kome imate prebivalište, budući da će nadležni matičar po službenoj dužnosti upisati muža kao oca.

Gledajte da se npr. razvedete pre porođaja.

Takse za tužbu nisu preskupe i postoji mogućnost da se oslobodite istih ako pribavite dokaze da ste lošeg imovnog stanja. Takođe, tužbu mogu svuda da Vam napišu, u pravnoj pomoći u opštini, u sigurnim kućama…

Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja ili nedoumica slobodno nas kontaktirajte.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu