Poštovani, zanima me da li godišnji odmor, ako se ne koristi odjednom, može da se koristi iz više delova, a ne samo iz dva. I da li prvi deo mora da bude 15 radnih dana ili može i manje? Hvala puno na odgovoru.

Prema članu 73. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013), godišnji odmor može da se koristi u dva dela. Ako se zaposleni odluči da odmor koristi u dva dela, prvi deo koristi u trajanju od najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine.

Dakle, odmor može da se koristi najviše iz dva dela, a prvi deo mora da bude najmanje tri radne nedelje. 

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)