Poštovani, vlasnica sam stana koji sam sama nasledila od svog dede, pre braka. Da li u slučaju smrti moj suprug ima pravo ili je jedini naslednik moja rođena sestra? Unapred hvala!

Poštovana,

Imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu. Međutim, u članu 170. Porodičnog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011 – dr.zakon) je obrazložena mogućnost kada će drugi supružnik imati pravo da traži naknadu ako je on pomogao da se vrednost te posebne imovine uveća. Tako da ukoliko supružnik doprinese da se neznatno poveća vrednost posebne imovine drugog supružnika on će imati pravo da traži tu razliku u novcu za koliko je povećana vrednost a srazmerno svom doprinosu. Ukoliko on doprinese da se znatno poveća vrednost te imovine onda će imati pravo na udeo u toj imovini a opet srazmerno svom doprinosu. A u ostalim slučajevima, tj. ako supružnik nije ni na koji način doprineo povećanju posebne imovine, naslednik će biti Vaša rođena sestra. 

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)