Poštovani, sudskom presudom je oređeno da kao otac samostalno vršim roditeljsko pravo nad maloletnom decom. Kako majka nije dala ni jednu alimentaiju već pet godina, a sudski je obavezana, podneo sam predlog za izvršenje. Međutim, od toga nema ništa jer joj je adresa nepoznata. Mene zanima da li je pravno moguće i na koji način da alimentaciju daje baba?

Poštovani,

Nažalost, odgovor na vaše pitanje je negativan, jer baba nije dužnik davanja izdržavanja, tj. nema zakonsku obavezu da izdržava Vašu decu, bez obzira na njena primanja. U našem Porodičnom zakonu (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon), član 154, jasno je navedeno da maloletno dete ima pravo na izdržavanje od drugih krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji ako roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje.

Po presudi o razvodu braka koju pominjete, obavezu izdržavanja ima Vaša bivša supruga.

Iako se Vaš postupak za prinudno izvršenje okončao neuspešno zbog neznanja adrese Vaše bivše supruge, naglašavamo Vam da je nedavanje izdržavanja i krivično delo, predviđeno u Krivičnom zakonu (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012). U članu 195. se kaže da ko ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost je utvrđena izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, u iznosu i na način kako je to odlukom odnosno poravnanjem utvrđeno, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine (ili do 3 godine ako su usled nedavanja izdržavanja nastupile teške posledice) ili uslovnom osudom uz obavezu da izmiri dospele obaveze i da redovno daje izdržavanje, te majku Vaše dece možete krivično goniti.

 Morate znati da obaveza izdržavanja deteta ne prestaje promenom prebivališta! U slučaju da se Vaša supruga nalazi u inostranstvu, Vi imate mogućnost da ostvarite Vaša prava, jer naše pozitivno pravo poznaje mehanizme zaštite pružanja takozvane međunarodne pravne pomoći, kako u oblasti građanskog, tako i u oblasti krivičnog prava. Činjenica je da bi postupak bio otežan i da bi duže trajao. Svakako se trebate obratiti  Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije kako bi se utvrdila adresa Vaše supruge.

Srdačan pozdrav.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)