Poštovani, određena osoba putem Facebook-a pokušava da iznudi određenu svotu novca od mene. Šalje poruke, a kasnije je počela i slanjem poruka i poziva na mobilni, pa sam blokirao pozive i sms-ove sa određenih brojeva. Takođe preti i dalje da će izneti neke detalje iz mog privatnog života saradnicima putem društvene mreže itd. Koja je dalja procedura da se tome stane na put, jer situacija postaje nepodnošljiva. Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani,

 

Na osnovu činjenica koje ste izneli u pitanju, reč je o digitalnom nasilju. Digitalno nasilje se podrazumeva u svim slučajevima u kojima neko koristi elektronske uređaje (mobilni telefon, računar, kameru) i internet da bi nekoga namerno uplašio, uvredio ili na neki drugi način povredio.

Morate da napišete krivičnu prijavu policiji. SMS i poruke poslate putem Facebook-a kao sredstvo izvršenja krivičnog dela, po našem Krivičnom zakoniku (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr. ., 72/2009, 111/2009, 121/2012 I 104/2013) javljaju se kod više krivičnih dela, od  kojih su najaktuelnije uvrede, klevete, iskazivanje nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti, korupcija, primanje i davanje mita, pranje novca, pretnje, prinuda i ucena. Za slučaj da je neko putem SMS izvršio neko od gore navedenih krivičnih dela, za koje krivično gonjenje preduzima po službenoj dužnosti  javni tužilac, policija je dužna da operativnim radom izvrši uvid u postojanje poruka, da ih prekuca i odštampa i da iste prosledi tužilaštvu za visokotehnološki kriminal na dalju ocenu i odlučivanje.

Po našem pravu SMS predstavlja samo jedan od dokaza koji će sud, zajedno sa ostalim dokazima ceniti po svom slobodnom sudskom uverenju, te na osnovu svih izvedenih dokaza dati svoju ocenu.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)