Poštovani, nakon dedine smrti, moj otac i stric nasledili su svaki po idealni deo polovine stana. Stan je bio vojni i pokojni deda je izvršio otkup pre 1994. godine. Pošto su odlučili da prodaju stan zanima me koji se sve porezi moraju platiti prilikom prodaje stana? Hvala Vam unapred na odgovoru.

Poštovani, s obzirom da je otkup izvršen pre 1994. godine, oslobođeni ste plaćanja poreza na kapitalnu dobit, a sve ovo regilisano je Pravilnikom o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak, članom 79 i 80, (Službeni glasnik RS 38/2001god) i dopunom Sl. Glasnik RS od 8. maja 2009.godine.

Poželjno bi bilo da regulišete  obaveze zaostalih računa, ako to već nije ranije učinjeno: infostan, komunalije, utrošenu električnu energiju, PTT usluge. To će Vam kupac najčešće tražiti.

Takođe, na teret prodavca stana ide i uknjižba, posebno ako kupac stan kupuje uz pomoć bankarskog kredita. Ako je zgrada uknjižena, a stan u njoj nije, u tom slučaju obaveza prodavca je da što pre uknjiži svoj stan.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)