Poštovani, Dobio sam četiri kazne za pogrešno parkiranje u zadnjih mesec dana i sve su slikane na jednom mestu. Tu sam parkirao auto već dve godine i do sada nisam imao problema. U toj ulici ne postoji znak za zabranu parkiranja, automobil je preko pet metara odmaknut od raskrsnice. Pored automobila je prolaz širine dva metra i to ne do kolovoza. Policija kaže da je zabranjeno parkiranje na trotoaru iako ispunjavam gore navedene uslove i kazne su mi napisali po osnovu toga što mi je automobil na trotoaru. Da napomenem da su mi kazne stizale u roku od četiri, pet dana tako da nisam znao da su pisane. Čim je prva stigla ja sam sklonio vozilo. Zanima me da li vredi da se žalim sudu tj. da li je zabranjeno parkiranje na trotoaru čak i ako ispunjavam sve uslove. Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani,

Imajte na umu da vozilo ne smete da parkirate na trotoaru osim ukoliko je to izričito dozvoljeno postavljenim saobraćajnim znakom (čl.66 st.13. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ”Sl. glasnik RS” , br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013 – odluka US). Pošto na trotoaru, kako sami navodite, nije bilo odgovarajućeg znaka policija je imala puno pravo da Vam napiše kaznu a Vi jedino možete da se žalite na rok dospeća kazni odnosno na činjenicu da ste Vi preparkirali kola nakon što ste videli prvu kaznu a potom su Vam sa zakašnjenjem stigle još tri kazne. Imajte ipak na umu da sud ima potpuno pravo da zahteva naplatu sve četiri kazne jer je obaveza poznavanja i poštovanja saobraćajnih propisa i zakona bila na Vama kao vozaču.

 

E-Klinika ,,Pro Bono” i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije ,,Pro Bono”)