Poštovani, Dobila sam presudu za neosnovani otkaz ugovora o radu sa obavezom isplate zaostalih plata i povratkom na posao. Interesuje me da li je bivši poslodavac dužan uplatiti doprinose i ako to nije u tužbi navedeno i ima li prepreka ukoliko se ja već 3 meseca nalazim u stalnom radnom odnosu. I još jedna vrlo bitna stvar kako ”odbiti” povratak na posao, jer poslodavac od mene to očekuje. Unapred zahvalna na odgovoru.

Poštovana,

Zarada koju primate obuhvata kako Vašu neto platu dakle novac koji primate na račun, tako i porez i doprinose koje poslodavac plaća (član 105. Zakona o radu “Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) što znači da će Vam biti uplaćeni i doprinosi. To što ste u radnom odnosu nije nikakva prepreka da Vam se potraživanja isplate jer ste sudskom presudom dobili spor. Ipak imajte na umu da će Vam potraživanja koja imate biti umanjena za iznos prihoda koje ste ostvarili po osnovu rada, a nakon što ste dobili nezakoniti otkaz (član 191.). Što se tiče Vašeg povratka na posao, niste u obavezi da se vratite na posao ukoliko to niste tužbom zahtevali. Ukoliko budete imali bilo kakva druga pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

E-Klinika “Pro Bono” i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)