Poštovani, da li možete da mi objasnite šta mi treba od papira i na koji način mogu da legalizujem stambenu kuću od XX m2 s tim što mi je legalizovano već XX m2. Na staru kuću od XX m2 smo dogradili još XX m2. Hvala unapred

Poštovani,

za legalizaciju nadogradnje prema Zakonu o legalizaciji objekta (‘’Sl. glasnik RS’’, br. 95/2013) prema članu 12 potrebno je da podnesete zahtev za legalizaciju. Zahtev treba da sadrži: geodetski snimak, projekat izvedenog objekta u tri primerka, dokaz o pravu korišćenja, svojine, odnosno zakupa na gradjevinskom zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na tom objektu, zatim dokaz o uredjivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uredjivanje gradjevinskog zemljišta  i dokaz o uplati administrativne takse.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)