Poštovani, 2007. godine suprug je uzeo kredit a ja sam mu bila žirant. Kredit ističe 2017. godine. U toku ove godine suprug i ja smo se razveli, ja sam napustila porodičnu kucu sa dvoje maloletne dece, plaćam privatno stan, a suprug za osam meseci našeg razdvojenog života nije davao ništa na ime izdržavanja dece. Inače prilikom podizanja tužbe za razvod braka zahtevala sam minimalni iznos alimentacije imajući u obzir da ima kredit koji treba da otplaćuje. Ja sam u medjuvremenu otplatila zajednički kredit po mom računu i još uvek imam popunjen dozvoljeni minus koji sam imala i kada smo napustili kuću. U medjuvremenu stiglo mi je pismo iz banke mog sada vec bivšeg supruga da duguje na ime kredita odredjen iznos i da taj iznos treba ja da platim. Svesna sam činjenice da je to moja zakonska obaveza, ali zaista nisam u mogućnosti da pored svih mesečnih obaveza plaćam još i taj kredit. Šta mi je činiti u ovoj situaciji?

Poštovana,

Nažalost odnosi između Vas i Vašeg bivšeg muža nisu relevantni za odnos koji postoji između Vas i banke i ne mogu uticati na smanjenje ili oslobođenje od obaveze koju ste preuzeli na sebe jemčeći (garantujući) za ispunjenje obaveze Vašeg bivšeg muža. Međutim sve što platite banci zbog toga što Vaš bivši muž kasni sa isplatom ili odbija da plati on je dužan da Vam nadoknadi. (član 1003. Zakona o obligacionim odnosima ,objavljen u “Službenom listu SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89(USJ), 57/89 i “Sužbenom listu SRJ” 31/93. – Na jemca koji je namirio poveriočevo potraživanje prelazi to potraživanje sa svim sporednim pravima i garantijama njegovog ispunjenja.) Vama stoji na raspolaganju i pravo na promenu visine izdržavanja (alimentacije) po članu 164. Porodičnog zakona (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2005 i 72/2011-dr. zakon) – Visina izdržavanja može se smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)