Poštovani, 2005. god. je doneto rešenje od strane sudije za prekršaje kojim je utvrđena moja odgovornost za učestvovanje u tuči. U prekršajnoj evidenciji policije taj prekršaj još uvek nije pasiviziran. S obzirom na to da sam tek diplomirao na fakultetu, i da želim da konkurišem za posao u službama koje se bave poslovima obezbeđenja, zanima me da li postoji mogućnost brisanja prekršaja iz prekršajne evidencije? Unapred se nadam vašem odgovoru. Srdačan pozdrav,

Poštovani,

Novi Zakon o prekršajima, koji stupa na snagu 1. marta 2014. godine, predviđa jedinstvene registre. Što se tiče registra sankcija vršiće se brisanje po službenoj dužnosti ako lice u roku od četiri godine od dana pravosnažnosti oduke kojom je sankcija izrečena ne izvrši novi prekršaj.

U nadi da smo Vam bili od pomoći, srdačno Vas pozdravljamo.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)