Ovako, supruga je zbog neplaćanja karte u autobusu 2011. godine kažnjena novčano jula 2013. sa 1000 dinara. Imala je rok za plaćanje 8 ili 15 dana nisam tacno siguran. Pošto smo tad bili bez para te nismo bili u mogucnosti da platimo, jer sa troje dece zivimo od socijale stiglo joj je izvršno rešenje u kom se novčana kazna zamenjuje kaznom zatvora u trajanju od jedan dan s tim što je na poleđini bio rok za žalbu od 3 dana. Ja sam napisao žalbu i pozvao se na zastarenje. Konkretno, zanima me ukoliko joj se odbije žalba da li i tad moze da plati tu kaznu ili tada stupa na snagu ono zamena za zatvor? Unapred hvala!

Poštovani,

Shodno članu 77. Zakona o prekršajima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 101/2005, 116/2008, 111/2009) stavom 1. ovog člana je propisano da prekršajni postupak ne može da se vodi ako do njegovog otpočinjanja od trenutka činjenja dela prođe više od jedne godine, dok stav 7. ovog člana propisuje da će prekršajnno gonjenje svakako zastariti u svakom slučaju  kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost gonjenja, u Vašem slučaju dve godine.

Ukoliko žalba na rešenje o izvršenju bude odbijena, trebalo bi da svakako postoji mogućnost za podnosioca žalbe da plati kaznu, uz izvesne kamate, koje bi mogle biti zaračunate.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www. besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)