Nakon smrti oca, pre godinu dana, ostali smo maćeha, sestra, polusestra od oca i ja. Ovih dana treba da odemo na ostavinsku raspravu. Imamo nešto zemlje, kuću i jos neke nepokretnosti. Da li svakom pripada po trećina, pošto nema testamenta? I šta sa delom od maćehe posle njene smrti?

Poštovani,

Ostaviočevi potomci i njegov bračni drug spadaju u prvi nasledni red. Na osnovu člana 9. stava 2. Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS), ostaviočeva deca i bračni drug nasleđuju na jednake delove. Što znači da će svako od vas naslediti po ¼ imovine Vašeg oca ( jer vas ima četvoro: maćeha, polusestra od oca, rođena sestra i Vi).
U slučaju da je imovina Vaše maćehe veća od ¼ koju bi ona nasledila, Vaša rođena sestra i Vi biste imali pravo, na osnovu člana 9. stava 3. Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS), da nasledite i do dva puta veći deo nego što bi maćeha mogla naslediti. Naravno tome bi prethodilo sudsko razmatranje svih okolnosti.

Nakon smrti maćehe, primenio bi se takođe član 9. stav 1. Zakona o nasleđivanju koji navodi da u prvi nasledni red spadaju ostaviočevi potomci i bračni drug. Nju bi u tom slučaju nasleđivali Vaš otac (da je živ) i Vaša polusestra po ocu i to u odnosu ½. S obzirom da Vaš otac ne bi bio u mogućnosti da prihvati svoj deo, ta ½ bi otišla Vašoj polusestri, što znači da bi ona bila naslednik celokupne imovine maćehe. Razlog tome je što se princip reprezentacije (da Vi i Vaša rođena sestra nasledite ½ umesto oca) ne bi odnosio na Vas i Vašu rodjenu sestru, jer pastorci ne ulaze u krug zakonskih naslednika. Što znači da na osnovu zakona ne možete ništa da očekujete od maćehe nakon njene smrti. Jedini način na koji ona može da Vam ostavi deo imovine jeste putem testamenta ili sklapanjem ugovora o doživotnom izdržavanju.

Prema članu 194. stavu 1. Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS), ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)