Imam jedno pitanje za Vas. Da li i koliko je vremena potrebno da zastari kazna za parkiranje iz zona. Imam ih više? Unapred hvala.

Poštovana,

Kazne za nepropisno parkiranje predstavljaju kazne za izvršene prekršaje, saglasno članu 62. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni Glasnik Republike Srbije“, broj 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013 – odluka Ustavnog Suda).

Članom 77. Zakona o prekršajima („Službeni Glasnik Republike Srbije“, broj 101/2005, 116/2008 i 111/2009) propisane su odredbe o zastarelosti izvršenja kazni.

Stav 1. ovog člana propisuje da se izrečena kazna i zaštitna mera ne mogu izvršiti, ako je od dana pravosnažnosti presude protekla jedna godina.

Stav 2. reguliše početak zastarevanja, te propisuje da ono počinje danom pravosnažnosti presude kojom je izrečena kazna.

Dalje, stav 3. propisuje prekide zastarevanja, te određuje da će se zastarevanje prekinuti posle svake procesne radnje koju nadležni organ preduzima radi izvršenja prekršajne kazne. Nakon svakog prekida zastarevanje pocinje da teče ispočetka.

Stavom 4. je regulisano da Izvršenje kazne odnosno zaštitne mere zastareva u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za izvršenje kazne.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs  organizacije „Pro Bono“)