Da li osoba koja ima 21 godinu staža i u julu 2014. godine puni 60 godina života a nije u radnom odnosu ima pravo na starosnu penziju?

Poštovani,

Prema našem Zakonu o penziskom i invalidskom osiguranju (“ Sl. glasnik RS”, br. 34/2013, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2005, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013) članu 19. pravo na starosnu penziju se stiče:

  1. Kada muškarac navrši 65, a žena 60 godina života i najmanje 15 godina radnog staža (staža osiguranja);
  2. Kada muškarac navrši 40, a žena 38 godina radnog staža i najmanje 58 godina života;
  3. Kada navrši 45 godina radnog staža.

Izuzetno u 2013. godini osiguranik stiče pravo na starosnu penziju:

– Muškarac, ukoliko ima 40 godina staža osiguranja i najmanje 54 godine života, odnosno

– Žena, ako ima 35 godina staža osiguranja i najmanje 53 godine i 4 meseca života

Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja ili nedoumica slobodno  nas kontaktirajte.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)