Suprug je u inostranstvu a dete i ja smo u Srbiji. Da li postoji mogućnost da on pošalje potvrdu i da se sa tom potvrdom razvedemo? Koja su nam dokumenta potrebna?

Poštovana,

Moguće je da se sporazumno razvedete a da Vaš muž ne bude prisutan. On, kao i Vi može biti predstavljen preko punomoćnika (član 85. Zakona o parničnom postupku, “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 72/2011, 49/2013 i 74/2013). Imajte na umu da vam punomoćnik ne može biti isti (član 221. stav 3. Porodičnog zakonika, “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2005 i 72/2011).

Buduci da ste dobrovoljno stupili u brak dobrovoljno (sporazumno) mozete da se i razvedete. Neophodno je da postignete sporazum o staranju nad detetom i sporazum o deobi zajednicke imovine. Postupak se pokreće pred nadležnim sudom koji je u ovom slučaju sud na čijem području ste Vaš suprug I Vi imali poslednje zajedničko prebivalište ili sud na čijem području sada imate prebivalište (član 48. Zakona o parničnom postupku).

Sporazum mora biti sastavljen u pisanom obliku u kom je jasno iskazana namera supružnika da se razvedu. Sporazumom je neophodno da se dogovorite o staratelstvu nad detetom i o deobi zajedničke imovine jer ukoliko se oko toga ne budete dogovorili  sud će vam vratiti predlog za razvod braka na dopunu.

Sporazum o vršenju roditeljskog prava može biti u obliku zajedničkog ili samostalnog vršenja. U oba slučaja to mora biti pismeno. Ukoliko se odlučite da zajednički vršite roditelska prava i obaveze ovim sporazumom  određujete gde će biti prebivalište deteta. Ukoliko se sa druge strane odlučite da samostalno vršite roditeljsko pravo onda se ovim sporazumom opredeljujete ko će vršiti ovo pravo kao I kolika će biti visina alimentacije koju će plaćati drugi roditelj kao i kako će taj drugi roditelj da održava odnose sa detetom. Imajte na umu da će sud u svakom slučaju moći da u interesu deteta izmeni sporazum tako da on bude u njegovom najboljem interesu (članovi 75-78. Porodičnog zakona).

Ukoliko budete imali bilo kakve nedoumice u vezi odgovora molimo Vas da se ne ustručavajte da pitate.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)