Pre izvesnog perioda u mojoj porodici nastali su određeni porodični problemi, svađe itd. Te svađe nisu kao kod svih ostalih porodica, policija je dolazila par puta, upućen sam da se zbog navodnog “nasilja u porodici“ javim Centru za socijalni rad, takođe moji roditelji su pokrenuli postupak gde će kako oni kažu preko nadležnih organa dobiti neko rešenje o mom iseljenju iz kuće. Mene konkretno zanima da li je takav postupak uopšte moguć i ima li pravnog osnova za to? Voleo bih da mi odgovorite na još jedno pitanje, davno sam čuo da svako ima pravo na svoju “dedovinu“, e sad, pošto moj otac jeste nasledio tu kuću od mog dede, tj njegovog oca, pa je tu istu kuću proširio i renovirao (ulozio velike pare) imam li ja mogućnost na sudu da tražim jedan “kutak“ tj. bar jednu sobu te kuće da pripada meni? Situacija se zaoštrava, više nema prostora za ljudski razgovor sa njima tako da vas molim da u sto kraćem roku i isključivo sa pravne strane odgovorite na sve ovo.

Postovani,

Što se tiče prvog pitanja, vezano za postupak koji pokreću Vaši roditelji, u obavezi sam da Vas uputim u odredbe Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) koje se odnose na mere zaštite u slučaju nasilja u porodici, to su:

-Iseljenja nasilnika iz zajedničkog stana

-Useljenje lica koje je trpelo nasilje

-Zabrana približavanja na određenoj udaljenosti

-Zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja/rada člana porodice

-Zabrana daljeg uznemiravanja.

Mere zaštite navode se u clanu 198. Porodičnog zakona. U Vašem slučaju, stav 2. podrazumeva da, ukoliko sud proceni da postoje elementi nasilja u porodici, postoji mogućnost da se vodi postupak i da sud izda nalog za iseljenje iz zajedničkog stana.

Što se tiče pitanja vezano za nepokretnost, odnosno kuću koju je Vaš otac nasledio od njegovog oca, Vaš otac je naslednik i po tom principu Vi ne nasleđujete Vašeg dedu, jer važi princip reprezentacije, koji podrazumeva da, pošto je Vaš otac živ, on nasleđuje. Jedino što možete, jeste da, ukoliko ste ulagali  zahtevate da Vam se isplati određeni novčani iznos, ali nikakva svojinska prava ne posedujete.

Ukoliko budete imali bilo kakvih nedoumica, odnosno pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

 

E-Klinika “Pro Bono” i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu