Postovani imao sam povredu na radu samim ti sam vec 20 dana na bolovanju. U firmi sam nacuo da imam neku novcanu nadoknadu i osiguranje koje isplacuje firma bez obzira na tezinu povrede. Da li je to tacno?

Poštovani,

Članom 15. Zakona o Radu propisano je da je poslodavac je dužan da, na svoj teret, kolektivno osigura zaposlene za slučaj smrti, povrede na radu, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti. Ovo je zakonska obaveza i prava iz ovog osiguranja vam u svakom sluačaju sleduju. Skrećemo Vam pažnju I na to da su posebnim kolektivnim ugovorom I kolektivnim ugovorom kod poslodavca mogu biti ugovorene I druge, povolnije mere zaštite radnika od  povreda na radu. Savetujemo Vas da se kod Vašeg poslodavca ili u Vašem sindikatu radnika detaljnije raspitate o tom pitanju.  

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono