Moj drug se potukao ispred srednje škole koju pohađa. Bila je to grupna tuča, ali on je stajao sa strane. Njega su napali, on se odbranio – a pošto trenira borilačke veštine naneo je povrede tom dečku (krvavo mu je bilo malo kod glave i po licu). Sad me zanima da li će on snositi neke sankcije zbog toga pošto je to kao samo odbrana, a i da li se vodi kao da je u okviru škole ako je bilo odaljeno oko 60ak metara od nje? Molim vas, pomozite.

Poštovani,

 

Učestvovanje u tuči može biti kvalifikovano na jedan od dva načina: kao krivično delo, ili kao prekršaj. Da bi učestvovanje u tuči bilo krivično delo potrebno je da je nekom drugom nanesena teška telesna povreda ili da je neko u tuči lišen života (član 123. Krivičnog zakonika, „Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009 i 121/2012). Ukoliko nikome nisu nanesene teške telesne povrede ili niko nije lišen života, tuča se kvalifikuje kao prekršaj iz člana 6. stava 3. Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 i 85/2005).

            Ukoliko se Vaš drug samo branio od napada drugoga, postoji mogućnost da se njegovo postupanje kvalifikuje kao postupanje u nužnoj odbrani, i tada on neće biti odgovoran za učestovanje u tuči (ni za slučaj da ona bude kvalifikovana kao krivično delo, ni za slučaj kvalifikacije kao prekršaja).

Prema članu 19. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009 i 121/2012) da bi postojala nužna odbrana, potrebno je da budu kumulativno ispunjeni sledeći uslovi: da je odbrana neophodno potrebna za odbijanje napada od svog dobra ili dobra drugog (da se na drugi način napad nije mogao odbiti), da je napad koji se odbija istovremen (tj. da je započeo ili da neposredno predstoji) i da je napad protivpravan (da nije učinjen u nužnoj odbrani ili krajnjoj nuždi). Učinilac koji je prekoračio granice nužne odbrane može se kazna ublažiti, a ako je prekoračio granice nužne odbrane usled jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom može se i osloboditi od kazne.

Prema članu 13. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 101/2005, 116/2008 i 111/2009), za postojanje nužne odbrane potrebni su isti uslovi kao oni iz člana 19. Krivičnog zakonika. Učinilac koji je prekoračio granice nužne odbrane, može se blaže kazniti. Ako je to prekoračenje učinjeno pod naročito olakšavajućim okolnostima, učinilac neće odgovarati za prekršaj.

            (Ne)postojanje nužne odbrane utvrđuje sud, u svakom konkretnom slučaju.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono