Dobar dan. Udario sam pesnicom jednog momku, imao je tri kopče ispod oka. Lekar je naveo da je reč o lakšim telesnim povredama. Bio sam da dam izjavu u policiji. Da li se za to podnosi prekrsajna ili krivicna prijava? Takođe, on želi da me goni privatno. Možete li da mi kazete kolike su novcane kazne, tj. kazne uopste za to sto sam uradio? I sta mozete da preporucite da uradim? Hvala unapred!

Poštovani,

Laka telesna povreda propisana je kao krivično delo u članu 122. Krivičnog zakonika Republike Srbije, a gonjenje za ovo delo se preduzima po privatnoj tužbi. Sama činjenica da je lekar koji je pregledao oštećenog iste povrede kvalifikovao kao lake telesne povrede biće, gotovo izvesno, dovoljna da oštećeni protiv Vas podnese krivičnu prijavu za ovo krivično delo. Kazna propisana za ovo krivično delo je novčana ili zatvor do jedne godine. Postoji mogućnost da sud umesto ovih kazni izrekne sudsku opomenu, ali ako ste bili izazvani nepristojnim ili grubim ponašanjem oštećenog.

Za nanete lake telesne povrede, osim krivične sankcije, oštećeni od Vas može pred sudom zahtevati i novčanu naknadu nematerijalne štete, u parnici. Prema članu 200. Zakona o obligacionim odnosima, za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica kao i za strah sud će, ako nađe da okolnosti slučaja, a naročito jačina bolova i straha i njihovo trajanje to opravdava, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade materijalne štete kao i u njenom odsustvu. Prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu nematerijalne štete, kao i o visini njene naknade, sud će voditi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome služi ta naknada, ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom.

            S poštovanjem,

            Mladi Pro Bono