Baš lepo da radite Pro Bono, svaka čast! Ono što me zanima je sledeće. Želeo bih da promenim prezime, ali situacija je sledeća. Živim u vanbračnoj zajednici sa suprugom koja ima, naravno, drugačije prezime, a naša dva deteta imaju moje prezime. Kakve bi komplikacije nastale ukoliko ja imam jedno prezime, supruga drugo, a deca moje staro prezime (pošto se vode na mene i nose moje prezime)? I da li je moguće promeniti i deci prezime? Unapred hvala.

Poštovani,

Što se tiče Vašeg pitanja, odgovor bi bio sledeći. Po našim važećim propisima, deca rođena van braka imaju jednaka prava kao i deca rođena u braku (Porodični zakon, „Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 18/2008 i 72/2011). To dalje znači da deca nose prezime jednog ili oba roditelja, i pritom roditelji ne mogu zajedničkoj deci odrediti različita prezimena. Vi ste, svakako, slobodni da svoje lično ime (ime i/ili prezime) promenite. Međutim, kada se radi o promeni prezimena dece, članom 349 (stav 1, pošto se ostali stavovi odnose na usvojenje) Porodičnog zakona regulisane su situacije  kada je dozvoljeno detetu promeniti prezime. To su situacije utvrđivanja materinstva, odnosno očinstva i osporavanje materinstva, odnosno očinstva. Pošto se u Vašem slučaju ne radi o tome, deci ne možete promeniti prezime. Nadalje, Zakon je u članu 346 propisao da osoba koja navrši 15 godina i koja je sposobna za rasuđivanje, ima pravo na promenu svog imena i prezimena, tako da Vaša deca to mogu učiniti kada napune te godine. Nadam se da je odgovor od pomoći.

 S poštovanjem,

E-Klinika “Pro Bono” i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)