Plaćam alimentaciju za ćerku koja je punoletna (19 godina) i živi sa dečkom u iznajmljenom stanu već više od 6 meseci. Upisana je redovno na fakultet, ali je moj problem što ona protiv moje volje živi sa dečkom. Da li sam dužan da plaćam alimentaciju iako punoletna osoba živi u vanbračnoj zajednici?

Poštovani,

Izdržavanje punoletnog deteta je uređeno članom 155. Porodičnog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011) kojim se predviđa da punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života. Stavom 4. Ovog člana je predviđeno da nema pravo na izdržavanje punoletno dete ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelje odnosno druge krvne srodnike. 

Jedan od uslova za ostvarivanje prava na izdržavanje punoletnog deteta je da se ono nalazi na redovnom školovanju. Pod redovnim školovanjem podrazumeva se redovno izvršavanje školskih obaveza, redovno polaganje ispita i upisivanje naredne školske godine po isteku prethodne. Vaša  ćerka i dalje ispunjava uslove za primanje izdržavanja ukoliko izvršava svoje školske obaveze na vreme, bez obzira na to da li živi sa dečkom ili ne. Vaša saglasnost u vezi njene veze nije od značaja u ovom pitanju.

 

Mladi Pro Bono