Imam sina od 2 godine sa čovekom koji živi i radi u Austriji. Dete je rođeno u Srbiji i nije priznato. On je naš državljanin. Htela bih da ponesem tužbu našem sudu za dokazivanje očinstva pa bih Vas zamolila za odgovor na sledeće pitanje. Šta sud radi u slučaju neodazivanja tuženog lica i može li u tom slučaju uputiti zahtev austrijskim vlastima za njegovo izručenje?

Poštovana,

Zakonom o parničnom postupku i Porodičnim zakonom propisan je postupak utvrđivanja očinstva kao i rokovi u kojima se tužba za utvrđivanje očinstva može podneti. Članom 55. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon ) definisano je da ukoliko očinstvo nije utvrđeno priznanjem, može biti utvrđeno pravnosnažnom sudskom presudom. Pravo na utvrđivanje očinstva imaju: dete, majka i muškarac koji tvrdi da je otac deteta.

Postupak za utvrđivanje očinstva možete pokrenuti podnošenjem tužbe za utvrđivanje očinstva. Majka može podneti tužbu radi utvrđivanja očinstva u roku od godinu dana od dana saznanja da muškarac koga smatra ocem deteta nije priznao očinstvo, a najkasnije u roku od 10 godina od rođenja deteta. Potrebno je da tužbu podnesete Višem sudu, a imate mogućnost da birate da li će to biti Viši sud koji je nadležan za opštinu u kojoj prebivalište ima tuženi (Vaš otac) ili sud na čijem području Vi imate prebivalište.

Stav Vrhovnog suda Srbije je da ukoliko se tuženi ne odazove pozivu za veštačenje krvnih grupa i RH faktora, sud će odlučiti o tužbenom zahtevu bez izvođenja ovih dokaza, na osnovu ostalih utvrđenih činjenica, pri čemu će se ceniti ovakvo ponašanje tuženog. Situacija u kojoj se tuženi ne odaziva na ovakav poziv suda, biće tumačena na štetu tuženog, ukoliko postoje druge činjenice kojima možete potvrditi osnovanost Vaše tužbe.

 

Mladi Pro Bono