Poštovani, razveden sam od 2010. god. i imam maloletnog sina iz tog braka kojeg redovno viđam svakog vikenda. Problem je sledeći, bivša supruga je otišla u inostranstvo da radi i dete živi sada sa njenom majkom (babom). Da li ja kao otac tog deteta imam prava da dete živi sa mnom, pošto ga majka posećuje jednom godišnje, a oni se ne slažu sa time da dete bude sa mnom? Da napomenem dete ima 6 godina. Unapred zahvalan.

Poštovani,

Prema čl. 69 Porodičnog zakona Srbije, roditelji imaju pravo i dužnost da čuvaju i podižu dete tako što će se oni lično starati o njegovom životu i zdravlju. Roditelji ne smeju ostavljati bez nadzora dete predškolskog uzrasta, a samo privremeno mogu poveriti dete drugom licu ukoliko to lice ispunjava uslove za staratelja.

Prema čl. 81 ovog zakona, roditelj koji zloupotrebljava prava ili grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava može biti potpuno lišen roditeljskog prava.  Roditelj grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava, između ostalog, i kada je napustio dete sa kojim živi, kao i ako se uopšte ne stara o detetu sa kojim živi.

Vi imate pravo da podnesete zahtev da postanete zakonski staratelj Vašeg deteta, budući da Vaša supruga grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava.

Sudska odluka o potpunom lišenju roditeljskog prava lišava roditelja svih prava i dužnosti iz sadržine roditeljskog prava, osim dužnosti da izdržava dete.

Mladi Pro Bono