Poštovani, 2010. godine sam krivično osuđen na kaznu zatvora od 5 meseci, uslovno 2 godine. Budući da je nastupila zakonska rehabilitacija, te da su podaci iz krivične evidencije brisani, da li se ubuduće, u celokupnom pravnom saobraćaju mogu izjašnjavati kao neosuđivan? Unapred zahvalan.

Poštovani,

Na osnovu čl. 97 Krivičnog zakonika Republike Srbije, rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Vi se ubuduće možete izjašnjavati kao neosuđivano lice.

Mladi Pro Bono