Poštovani, moj otac je imao sa svojom majkom ugovor o doživotnom izdržavanju. Ugovor je sastavljen pre 20 godina. Nažalost, moj otac je preminuo, a ja sam ostala kao jedini njegov naslednik. Šta se dešava sa ugovorom u ovom slučaju? Da li je neophodno da baka i ja napravimo ugovor o poklonu ili doživotnom izdržavanju? Napominjem da baka više nema supruga, druge dece ni unučića. S poštovanjem.

Poštovana,

Prema čl. 204 Zakona o nasleđivanju, posle smrti davaoca izdržavanja njegove obaveze prelaze na njegovog bračnog druga i potomke koji su pozvani na nasleđe, ako pristanu. To znači da je za produženje ugovora koji su sklopili Vaša baka i Vaš otac potreban samo Vaš pristanak, zbog čega niste u obavezi da sklapate novi ugovor.

Mladi Pro Bono