Poštovani, zanima me pošto mi je skoro preminuo otac u nasledstvo je ostavio stan, a ima 3 ćerke i suprugu. Zanima me kako se sad to deli, da li ide sve na jednake delove ili majka dobija polovinu stana, a mi od druge delimo na po 1/3. Hvala unapred

Poštovana,

Pošto ostavilac, Vaš otac, ima zakonske naslednike prvog naslednog reda( suprugu i decu), njegova zaostavština biće podeljena među vama na jednake delove, znači svako dobija po ¼ zaostavštine.

Međutim, jedino sporno pitanje je šta će sve ući u zaostavštinu, odnosno, da li ceo stan, ukoliko je predstavljao njegovu posebnu imovinu( ako ga je stekao pre sklapanja braka, odnosno u toku trajanja braka, ali nasleđem, poklonom…), ili je Vaša majka vlasnik polovine stana, ako su ga stekli radom u toku trajanja zajednice zavota u braku. Napominjem da okolnost da je samo Vaš otac bio upisan u registar nepokretnosti kao vlasnik, Vašu majku ne isključuje vlasničkih prava na polovini stana, pošto je Porodičnim  zakonom čl. 176. st. 2.  predviđeno sledeće pravilo:

 „Smatra se da je upis izvršen na ime oba supružnika i kada je izvršen na ime samo jednog od njih, osim ako nakon upisa nije zaključen pismeni sporazum supružnika o deobi zajedničke imovine odnosno bračni ugovor, ili je o pravima supružnika na nepokretnosti odlučivao sud.”

U svakom slučaju, svakom od naslednika pipašće ¼ zaostavštine(“..sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti..”).

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono