Poštovani, razvedena sam 14 godina i iz tog braka imam sina od 16 godina. Sporazumno smo se razveli i određena je alimentacija od X tadašnjih maraka u dinarima (oko X dinara).Kasnije je to bilo X evra. Pre nešto više od 4 godine sam sudski tražila X dinara i dobila.To je tada bila vrednost X evra. Imala sam posao i moglo se pristojno živeti. Ostala sam bez posla pre skoro 2 godine i od tada sam povremeno radila par poslova (jadno je koliko su plaćeni i tužno je koliko je teško naći bilo kakav posao). Izvesno vreme sam uspela da se preživljavam od sitne ušteđevine, prošle jeseni sam bila prinuđena da prodam kola, nakit i još štošta kako bi preživeli grejnu sezonu. Sada više nemam šta da prodam a posao je misaona imenica. Bivši muž ne želi bilo kakav dogovor, u zadnjih par godina je kupio stan, plac na elitnoj lokaciji, promenio par skupih automobila, oženio se ponovo i dobio dete. Ima svoju firmu i jako dobro živi. Posavetujte me kolika može biti alimentacija po našem zakonu i kako doći do nje. Odbijena sam za socijalnu pomoć a o advokatu mogu samo da sanjam. Prošli put je smanjio sebi platu pred sud i imao neki kredit koji je bio olakšavajuća okolnost za njega. Molim za pomoć jer više nemam kud.

Poštovana,

Prema čl. 164 Porodičnog zakona, visina izdržavanja može se smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

U skladu sa čl. 162, poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja.

Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Naročito Vam skrećemo pažnju da zakon izričito navodi da ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja, te da obavezno navedete trenutno imovno stanje Vašeg bivšeg supruga (konkretne činjenice koje pokazuju da je njegov životni standard daleko iznad životnog standarda Vašeg deteta).

Mladi Pro Bono