Poštovani, Da li je potrebno da moja majka sa svojim roditeljima pravi ugovor o doživotnom izdržavanju (predlog advokata) ili može da napravi neku drugu vrstu ugovora? Moja majka je jedinica, njeni roditelji ,koji su u poodmakloj starosti su slabijeg mentalnog zdravlja. Ona bi htela da se zbog njihove sigurnosti kao i sigurnosti imovine osigura da bez njene saglasnosti oni ne mogu prodati imovinu, i obratno. Unapred hvala,

Poštovani,

baš kao što ste posavetovani od strane advokata, to i jeste najsigurniji način. Vaša majka kao jedinica jeste jedini naslednik svojih roditelja, međutim to nikako neće sprečiti njih da kupuju/prodaju imovinu za života prema svojoj sopstvenoj volji. Ukoliko sačine pomenuti ugovor, njime bi se osigurala da će posle njihove smrti svojina tačno određenih stvari biti preneta u njeno vlasništvo, što znači da oni ne bi mogli taj deo imovine da otuđe. Naravno ako se odluče za tu opciju, to podrazumeva i brojne obaveze sa strane Vaše majke( izdržavanje i briga o roditeljima, što naročito obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe, itd.).

Sa druge strane, ukoliko je njihovo psihičko zdravlje ozbiljno ugroženo, tako da smatrate da nisu sposobni više da se samostalno staraju o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa, oni mogu biti lišeni poslovne sposobnosti i stavljeni pod starataljstvo. Taj postupak najčešće pokeće neko od srodnika ili Centar za socijalni rad po službenoj dužnosti.

Ukoliko bi Vaša majka bila postavljena za staratelja( a inače je zakonom predviđena mogućnost da isto lice bude staratelj više stićenika, ako na to pristane i ako je to u interesu stićenika), takođe bi imala brojna zaduženja. Članom 135. Porodičnog zakona, predviđa se da staranje o štićeniku obuhvata: staranje o ličnosti, zastupanje, pribavljanje sredstava za izdržavanje te upravljanje i raspolaganje imovinom štićenika. Naravno, u tom slučaju, oni, kao lica lišena poslovne sposobnosti neće moći samostalno da raspolažu( kupuju/prodaju) svojom imovinom, te bi se sprečilo umanjenje iste.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono